fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Egzamin ósmoklasisty-filmy informacyjno-instruktażowe CKE

Poniżej zamieszczamy link do strony z filmami przygotowanymi przez CKE, dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.

< powrót