fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego z dnia 20 lipca 2017 r. pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Kluczowa Sprawa – Dobra Zabawa”

Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

< powrót