fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego z dnia 29 sierpnia 2017 r. pn.: „Dostawa sprzętu ITC na potrzeby projektu Kluczowa Sprawa – Dobra Zabawa”.

Informacja z otwarcia ofert

< powrót