fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego z dnia 20 lipca 2017 r. pn. „Dostawa sprzętu ITC na potrzeby projektu Kluczowa Sprawa – Dobra Zabawa”

Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia informacje z otwarcia ofert:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I zamówienia – 152 740,00 zł brutto

  1. Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie:

  • IMPACT IT z o.o.
  1. Kwiatkowskiego 9 p. 113

37-450 Stalowa Wola

– cena brutto: 189 054,30

– termin dostawy:  29.09.2017

– okres gwarancji i rękojmi – nie dotyczy

– warunki płatności – nie dotyczy.

Informacja z otwarcia ofert

< powrót