fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

MATERIAŁY DLA ÓSMOKLASISTÓW

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty:
arkusze egzaminacyjne z matematyki (wersja do wydruku w pdf lub wersja online – uczniowie otrzymają wyniki oraz odpowiedzi do zadań z wyjaśnieniem. Na stronie są też zbiory zadań z poszczególnych dziedzin matematyki.
https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/
< powrót