fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Obiady w szkole

Opłata za m-c kwiecień 2017r.

Kwota 48,00zł

płatne wyłącznie w dniach 01 – 07 kwietnia 2017r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W razie choroby dziecka proszę zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

< powrót