fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Zapisy dzieci na rok szkolny 2014/2015

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY /KLASA „0”/ – dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku (01.07. – 31.12.) oraz urodzone w 2009 roku. Dzieci będą przyjmowane po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica. Wnioski wraz z oświadczeniami i dokumentami, potwierdzającymi spełnianie zgłoszonych do oceny  kryteriów rekrutacyjnych, będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 3 marca do 31 marca 2014 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w czasie DNIA OTWARTEGO SZKOŁY (11 marca 2014r.).

Do pobrania:

WNIOSEK 0 PSP1

OŚWIADCZENIA PSP1

 

KLASA PIERWSZA – dzieci urodzone w roku 2007 oraz dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku (01.01. – 30.06.). Rodzic może zdecydować o zapisie do klasy I również dziecka urodzonego w drugiej połowie 2008 roku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Dzieci spoza obwodu szkoły będą przyjmowane po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę posiadania wolnych miejsc, na wniosek rodzica.

Zgłoszenia oraz wnioski wraz z oświadczeniami o spełnianiu odpowiednich kryteriów rekrutacyjnych, będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 3 marca do 31 marca 2014 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w czasie DNIA OTWARTEGO SZKOŁY (11 marca 2014 r.).

Do pobrania:

KARTA ZGłOSZENIA KL I PSP1

WNIOSEK KL I PSP1

Kryteria rekrutacyjne zawarte są we wnioskach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
Składanie wniosków wraz z załącznikami Od 3 do 31 marca 2014 r. Do 26 sierpnia 2014 r.
Ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 24 kwietnia 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 kwietnia 2014 r. 28 sierpnia 2014 r.
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, tzw. „ustawa rekrutacyjna”
< powrót