fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

ZAPISY DZIECI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ZAPRASZAMY

DO ZAPISÓW DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

1 WRZEŚNIA 2015 ROKU obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone

w 2008 i 2009 roku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Dzieci spoza obwodu szkoły będą przyjmowane po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę posiadania wolnych miejsc, na wniosek rodzica.

Zgłoszenia oraz wnioski wraz z oświadczeniami o spełnianiu odpowiednich kryteriów rekrutacyjnych, będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 2 marca do 31 marca 2015 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w czasie DNI OTWARTYCH SZKOŁY. Odpowiednie druki dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. 1.      KARTA ZGłOSZENIA KL I PSP1
  2. 2.      WNIOSEK KL I PSP1

Kryteria rekrutacyjne zawarte są we wnioskach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
Składanie wniosków wraz z załącznikami Od 2 do 31 marca 2015 r. Do 24 sierpnia 2015 r.
Ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 17 kwietnia 2015 r. 26 sierpnia 2015 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 18 kwietnia 2015 r. 27 sierpnia 2015 r.
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, tzw. „ustawa rekrutacyjna”
< powrót