fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Oferta szkoły

Jesteśmy szkołą z tradycjami i dbamy

o wszechstronny rozwój dziecka.

Naszym uczniom oferujemy:

 • klasy muzyczno – taneczne, zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Miejskim Domu Kultury,
 • klasy plastyczno – muzyczne we współpracy z Muzeum Regionalnym
 • bezpłatną naukę gry na instrumentach muzycznych w Miejskim Domu Kultury – udział w „Małej orkiestrze dętej”,
 • realizację projektów unijnych: „Kluczowa sprawa – dobra zabawa”, „Pływam jak rybka”, „Kuźnia koszykówki”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”,
 • oddziały przedszkolne z językiem angielskim,
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące wiedzę,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
 • pomoc logopedy,
 • naukę pływania,
 • monitorowany budynek,
 • rozpoczęcie zajęć o godzinie 8.00,
 • opiekę świetlicy szkolnej od 6.30 do 16.00 (pomieszczenie świetlicowe przestrzenne, estetyczne, kino domowe),
 • dwudaniowe smaczne i tanie obiady,
 • opiekę medyczną,
 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny (dwie pracownie komputerowe, salka logopedyczna, sala zabaw),
 • Plac zabaw
 • boisko

 

Posiadamy tytuły: „ Szkoły z klasą” i Szkoły odkrywców Talentów”, pozyskaliśmy też Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, mamy w każdym roku laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci, o wysoki poziom nauczania 

i ciepłą atmosferę w szkole.

ŚWIETLICA SZKOLNA

HARMONOGRAM CZASU PRACY

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej-1

 
Założenia organizacyjne PRACY świetlicy w roku  szkolnym  2015/2016

 1. Świetlica pracuje cały rok szkolny i przeznaczona jest dla wszystkich uczniów szkoły.
 2. Przyjmowanie wychowanków do świetlicy odbywa się w wyniku zgłoszenia rodziców.
 3. W zgłoszeniu określa się czas przebywania dziecka w świetlicy oraz sposób opuszczania jej.
 4. Świetlica w roku szkolnym   2012/2013 czynna jest od godziny 6.30 do godziny 16.00
 5. Zajęcia prowadzi się w grupach wychowawczych, które liczą do 25 wychowanków.
 6. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają się w pomieszczeniu świetlicy,  a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych także na powietrzu.
 7. Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o Plan Pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły.
 8. Opieką wychowawczą objęci są: uczniowie zapisani do świetlicy przez rodziców; dzieci, które pozostają w szkole podczas wyjazdu klasy na basen; uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii.
 9. W uzasadnionych przypadkach (np. nieobecność nauczyciela) świetlica ma obowiązek zaopiekować się uczniami pozostającymi bez opieki.