fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

NA ŚWIETLICY MIŁO SPĘDZILIŚMY CZAS

Racjonalne spędzanie czasu wolnego, kultura życia dnia codziennego, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień, nawyki zdrowego i higienicznego trybu życia. Opanowanie wiedzy szkolnej oraz rozwijanie sprawności umysłowych. Umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów i panowania nad emocjami. To zagadnienia towarzyszące nam zarówno w pracy jak i zabawie, w ciągu całego roku.
Na świetlicy każdy znalazł zajęcia, które rozwijały jego zainteresowania i talenty. Wspólna zabawa i nauka pozwoliła nawiązać przyjaźnie oraz relacje koleżeńskie z innymi dziećmi. Dzieci chętnie korzystały z zaplanowanych i przygotowanych zajęć. wiecej >

ŚWIETLICOWY KONKURS PIOSENKI

Pomysł zrodził się na początku roku szkolnego, kiedy to wychowankowie i nauczyciele planowali pracę na świetlicy. Wykorzystując metodę „Burzy mózgów” zgromadzono wiele pomysłów. Ich realizacja odbyła się w ciągu minionego roku. Jednym z nich były zajęcia z piosenką. Podsumowaniem zajęć muzycznych była prezentacja piosenek w formie konkursu. Uczniowie mogli wybrać piosenkę, której uczyli się w ciągu roku na świetlicy lub inny przebój. Jedynym warunkiem było, aby była to piosenka w języku polskim. Chętne dzieci bardzo aktywnie włączyły się w realizację zadania. Przygotowały we współpracy z rodzicami repertuar, nagrania utworów, stroje, rekwizyty. wiecej >

ŚWIETLICA SZKOLNA

HARMONOGRAM CZASU PRACY

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej-1

 
Założenia organizacyjne PRACY świetlicy w roku  szkolnym  2015/2016

  1. Świetlica pracuje cały rok szkolny i przeznaczona jest dla wszystkich uczniów szkoły.
  2. Przyjmowanie wychowanków do świetlicy odbywa się w wyniku zgłoszenia rodziców.
  3. W zgłoszeniu określa się czas przebywania dziecka w świetlicy oraz sposób opuszczania jej.
  4. Świetlica w roku szkolnym   2012/2013 czynna jest od godziny 6.30 do godziny 16.00
  5. Zajęcia prowadzi się w grupach wychowawczych, które liczą do 25 wychowanków.
  6. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają się w pomieszczeniu świetlicy,  a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych także na powietrzu.
  7. Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o Plan Pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły.
  8. Opieką wychowawczą objęci są: uczniowie zapisani do świetlicy przez rodziców; dzieci, które pozostają w szkole podczas wyjazdu klasy na basen; uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii.
  9. W uzasadnionych przypadkach (np. nieobecność nauczyciela) świetlica ma obowiązek zaopiekować się uczniami pozostającymi bez opieki.