fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

                                                                                                                                                        ↑Kliknij aby powiększyć

 

 

 

 

 

ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgłoszenia do klasy I (dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)  przyjmowane są od 18 lutego do 26 marca 2019 r. drogą elektroniczną (informacje w sekretariacie szkoły po 10.02.2019) wiecej >

Egzamin ósmoklasisty-filmy informacyjno-instruktażowe CKE

Poniżej zamieszczamy link do strony z filmami przygotowanymi przez CKE, dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.

wiecej >

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119 z 4 maja 2016r.).

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli informuje, że: wiecej >

Obiady w szkole – czerwiec 2017

Opłata za m-c czerwiec 2017r.

Kwota 39,00zł

płatne wyłącznie w dniach 01 – 09 czerwca 2017r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

Bardzo proszę o wpłaty do 9 czerwca, ze względu na zamykanie półrocza i rozliczenie wpłat do 14 czerwca w księgowości.

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Opłata za obiady w szkole

Opłata za m-c maj 2017 r.

Kwota 60,00zł

płatne wyłącznie w dniach 04 – 10 maja 2017 r.

W przypadku  braku wpłaty do 10 maja,

od 11 maja dziecko nie będzie mogło skorzystać z posiłku w szkole

 Wpłaty należy dokonać na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Obiady w szkole

Opłata za m-c kwiecień 2017r.

Kwota 48,00zł

płatne wyłącznie w dniach 01 – 07 kwietnia 2017r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W razie choroby dziecka proszę zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Obiady w szkole-styczeń 2017

Opłata za m-c styczeń 2017r.

Kwota 33,00zł

płatne wyłącznie w dniach 02 – 05 stycznia 2017r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Obiady w szkole-ważna informacja!

W A Ż N E  DLA RODZICÓW  !!!

W związku z wejściem od stycznia 2017r. tzw. systemu „jednolity plik kontrolny rozliczenia podatku VAT”, gdzie szkoła również będzie pod to podlegać i rozliczać się z Ministerstwem Finansów, zmiany będą odnośnie wpłat na żywienie dzieci.

Aby dziecko mogło zjeść  obiad od stycznia 2017r. należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ, do końca grudnia 2016r.

Od stycznia 2017r. opłaty za obiady należy uiszczać bezpośrednio na konto szkoły – nr konta podany jest na KARCIE ZGŁOSZENIA do pobrania tutaj:karta-zgloszenia-dziecka-na-obiady-w-stolowce-szkolnej

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA GŁÓWNA KSIĘGOWA SZKOŁY.