fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Reguły zachowania w świetlicy szkolnej.

Reguły zachowania w świetlicy szkolnej.

 1. Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 2. Używamy form grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 3. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy.
 4. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
 5. Wypowiedzi innych osób nie oceniamy i nie krytykujemy.
 6. Pomagamy sobie wzajemnie.
 7. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania prac domowych.
 8. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 9. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 10. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
 11. Przed posiłkiem myjemy ręce.
 12. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
< powrót