fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Składka na Radę Rodziców

Składkę na Radę Rodziców na rok szkolny 2013/1014 w wysokości 40 zł można wpłacić u wychowawcy klasy lub na konto: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli              nr  78 9430 0006 0011 6903 2000 0003 z dopiskiem    „Składka na Radę Rodziców”  imię i nazwisko ucznia oraz klasa.
Składka za drugie dziecko wynosi 20 zł, a kolejne dzieci   są  zwolnione z opłaty.

< powrót